DNI OTWARTYCH KOSZAR

12 marca 2015 r.
22 maja
12 czerwca
4 września
16 października

Serdecznie zapraszamy!

REKRUTACJA

JW 4495 poszukuje podoficera w stopniu sierż./st. sierż./mł. chor. na stanowisko Komendanta Ochrony oraz podoficerów na stanowiska pomocników dowódców plutonów szturmowych oraz oficera w stopniu etatowym por./kpt. na stanowisko Szefa Sekcji "S" (Sekcja Operacyjna S-3).2015-03-27


26 marca 2015 r. na terenie koszar 16 bpd przeprowadzone zostało pozorowane naruszenie szczelności koszar. Oficer dyżurny jednostki otrzymał sygnał telefoniczny z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego przy bramie od ul. Wrocławskiej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami rozpoczęła się współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami: służbą dyżurną 16 bpd, ochroną, Żandarmerią Wojskową oraz Policją. W konsekwencji podjętych działań - wezwano przewodnika z psem tropiącym, który zlokalizował ładunek. Następnie pluton saperów przeprowadził jego neutralizację. Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności i współpracy między poszczególnymi służbami, zarówno na szczeblu jednostki wojskowej, jak i w odniesieniu do ochrony, Żandarmerii Wojskowej i Policji. Podobne ćwiczenia prowadzone są cyklicznie na terenie koszar 16 bpd.tekst: Klub 16 bpd, fot. Barbara Krawczyk

2015-03-24


W dniach 23-25 marca 2015 r. odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny w oparciu o obiekty szkoleniowe 16 bpd dla Dowódców Jednostek Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej zorganizowany przez jej Dowódcę - gen. bryg. Adama JOKSA. Szkolenie miało między innymi na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowódców w zakresie planowania, organizowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych w 2015 r., a także zapoznanie ich z możliwościami i sposobami wykorzystywania obiektów i urządzeń szkoleniowych. W związku z tym dowódcy przebywali na GOSz Pasternik, Pustyni Błędowskiej oraz OSPWL Żagań, by w praktyce móc wykorzystać swoją wiedzę. 

       

 

tekst: Klub 16 bpd, fot. st. szer. M. Bieniek

2015-03-23


Zgłoszenia kandydatów przyjmują właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych w 16 bpd:
 

 14.04.2015

 12.05.2015

 09.06.2015

 08.09.2015

 13.10.2015

 10.11.2015

 08.12.2015

Zobacz pozostałe:   2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Copyright by 16bpdPowered by ARTplus.pl